Лектор(и),що викладає(ють) дисципліну Навчальна дисципліна Курс(семестр) Група Конспект лекцій Завдання до індивід. робот Метод. до курсового проекту Метод. для практичних занять Метод. до лабораторних робіт Метод.до інд. навч та сам. робіт
Доц. Убийвовк А.В. Доц. Єсакова С.В. Основи та фундаменти 192 4(7) П41-43,рП-45 3654 3265
Доц. Єсакова С.В. Доц. Храпатова І.В. Буд. конструкції 192 2(5,6) П-3, Г-3,ВВ-3, Т-31, Тс-21 РГЗ Бз31
РГЗ ВВз31
РГЗ ТВз31
Проф. Стрижельчик Г.Г. Проф. Самородов О.В. Механіка грунтів та інженерні вишукування 192 3(6) П3,Г-46 Л.М.Шутенко “Механіка грунтів,основи та фундаменти” Інд. завдання (варіанти) П-31, 32;
Індив.завдання гр.Бз-31Б;
Планшет до виконання індив. завдання заоч.;
Інд.завдання БЗс-21
1374
4744
4743
3488 Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Механіка грунтів та інженерні вишукування»
4704
3182
Проф. Бондаренко О.І. 192 Спецкурс. Основи, фундаменти та геотехнічні вишукування(вп) 4(8) П-4
Проф. Єгупов В.Ю. Інженерна геологія та гідрогеологія 192 3(7) Г-36 Lecture 1 3032
1374
3489
Доц. Убийвовк А.В. 192 Механіка грунтів основи та фундаменти 4 Г-46 3655 3265
Проф. Бондаренко О.І. Проф. Єгупов В.Ю. 192 Інженерна геологія 2 П 22-25,Т-21,Тс-11,Г-26,ТВ,ТВГ-3,ТВс-2,ВВ Інженерна геологія уч. посібник 3032
194 Інженерна геологія та гідрогеологія 2 ГВР-2 3861
Інженерна геологія уч. посібник
3032 МетодГНГукр
МетодГНГрус
Ас. Найдьонова В.Є. Геоекологія та грунтознавство 3 Е-31, Е-32 3862
Основи грунтознавства
Тексти лекцій(3-8)
3975
Пр.роботи та завдання (1-7)
3975
Проф. Єгупов В.Ю. 192 Геологія нафти і газу та механіка гірських порід 3 ТВГ-3 3174 3488 3489
Проф. Єгупов В.Ю. 192 Спецкурс Фізика пласта. Геологія нафти та газу. Метрологія та стандартизація 3 ТВГ-3 3489
3174
3489
Спецкурс. Модуль 3. Основи бурової справи 3 ТВГ-3
Доц. Храпатова І.В. Сучасні системи та апарати підготовки природного газу, екологія розроки родовищ, основи та підвалини 1 ТВГМ-1 3712 3712
Доц. Храпатова І.В. Теорія проектування (буд.в скл.ІГУ) 5 Пм51-53 рПм-55 3713 3183 3714
Проф. Самородов О.В. Геотехнічне обгрунтування буд. та рекострукції 5 Пм 51-55 РГЗ1 маг.дн.;
РГЗ2 маг.дн.;
РГЗ-1 заоч. БЗм-11-13;
РГЗ-2 заоч. БЗм-11-13;
РГЗ-3 очники.;
РГЗ-4 очники
Доц.Чепурний Д.О. Науково-технічний супровід 5 Пм 51-55 Індив.завдання БЗм11-13 заоч.
Доц. Кротов О.В. Система автоматизованого проектування (факультатив) 5 Пм5
Доц. Убийвовк А.В. Теорія експерименту та НДРС, в т.ч. НДРС 5 Пм5
Проф. Єгупов В.Ю.,Проф. Бондаренко О.І. Геологічна практика 2 П-2 курс Г-2 к.
Ас.Плащев С.О. Виробничо-техн.практика 3 П-3 курс
Доц.Чепурний Д.О. Виробнича практика 4 П-4 курс
Доц. Самородов О.В. Педагогічна практика 6 6 курс магістри
Ас. Кротов О.В. Науково-дослідна (Проектна практика) 5 5 курс магістри
Доц. Самородов О.В. Сучасний стан і розвиток геотехніки та фундаментобудування 2 Ас-2
Доц. Самородов О.В. Сучасний стан і розвиток геотехніки та фундаментобудування 2 Ас-2
Доц. Убийвовк А.В. Сучасний стан та розвиток механіки грунтів 2 Ас-2
Проф. Стрижельчик Г.Г. Будівництво та цивільна інженерія в т.ч. Інноваційні рішення в геотехниці 3 Ас-3
Доц. Убийвовк А.В. Основи, фундаменти та підземні споруди 4 П4 3265
Доц. Убийвовк А.В. Основи наукових досліджень 4 П41-45