На даний час професорсько-викладацький склад кафедри включає 10 викладачів, з них 1 доктор технічних наук, 1 професор, 9 кандидатів технічних наук, з яких 7 доцентів, 6 з яких з вченим званням, 3 асистента, 2 з яких з вченим званням кандидата технічних наук.

slider_01


Стріжельчик Геннадій Георгійович
Завідуючий кафедрою, професор, кандидат геолого-мінералогічних наук
Самородов Олександр Віталійович
Заступник завідуючого кафедрою, доцент, кандидат технічних наук
001_luchkovskiiiy
Лучковський Ілля Якович
Науковий консультант, професор, доктор техн. наук
Бондаренко Олександр Іванович
Професор, кандидат технічних наук
Єгупов В’ячеслав Юрійович
Професор, кандидат технічних наук
Убийвовк Артем Володимирович
Доцент, кандидат технічних наук
Храпатова Ірина Вікторівна
Доцент, кандидат технічних наук
Єсакова Світлана Володимирівна
Доцент, кандидат технічних наук
Чепурний Дмитро Олександрович
Доцент, кандидат технічних наук
Кротов Олег Вікторович
Асистент
Плащов Сергій Олександрович
Асистент
Жиленко Борис Миколайович
Завідуючий лабораторією
Білуженко Ірина Григорівна
Старший лаборант
Купрейчик Ганна Юріївна
Старший лаборант, аспірант

020_kulishovsv

Кулішов Сергій Віталійович
Аспірант