№ з/п Назва дисципліни П.І.Б викладача Курс,семестр Тексти лекцій Розгорнутий план лекцій Метод.вказівки до практичних робіт Методичні вказівки до лабораторних робіт Методичні вказівки до самостійної роботи Методичні вказівки до індивідуальної роботи Методичні вказівки до виконання курсових проектів (робіт)КП Завдання до індивід. робіт
1 192 Теорія проектування (буд.в скл.ІГУ) Храпатова І.В. 5к9с 3031 + Не передбачено + 3183
3 192 Геотехнічне обгрунтування буд. та рекострукції Самородов О.В. 5к9с моногр Не передбачено Не передбачено 4171 Не передбачено
5 192 Науково-технічний супровід Доц.Чепурний Д.О. 5к 2с Не передбачено Не передбачено
7 192 Система автоматизованого проектування (факультатив) Кротов О.В. 5к9с 4171 Не передбачено 4171 Не передбачено
9 Теорія експерименту та НДРС, в т.ч. НДРС Убийвовк А.В. 5К9С Не передбачено Не передбачено Не передбачено Не передбачено
10 Сучасні системи та апарати підготовки природного газу, екологія розроки родовищ,  основи та підвалини Храпатова І.В. 5К9С 3713 3712 Не передбачено 3712 Не передбачено
11 Науково-дослідна (Проектна практика) Кротов О.В. Не передбачено Не передбачено Не передбачено Не передбачено Не передбачено Не передбачено
12 педагогічна практика Дитюк С.В., Самородов О.В. Не передбачено Не передбачено Не передбачено Не передбачено Не передбачено  + Не передбачено
13 Теорія проектування та експлуатація гідротехнічних споруд Пальченко О.Л. 5к1с Лекції з теорії проектування та експлуатація гідротехнічних споруд Лекції з теорії проектування та експлуатація гідротехнічних споруд (ХНУБА) 3581 3552
14 Теорія проектування та експлуатація гідротехнічних споруд Пальченко О.Л. 5к2с Лекції з теорії проектування та експлуатація гідротехнічних споруд Лекції з теорії проектування та експлуатація гідротехнічних споруд (ХНУБА) 3581 3552
14 192 Теорія проектування гідроелектростанції Мозговий А.О. 1к2с РПКЛ_ТПГЕС МВ_ПЗ_Пдбр;
МВ_ПЗ_Проек буд ГЕС
МВ_ЛР_ТПГ; МВ_ЛПР_СР_ТПГЕС МВ_ЛР_ТПГ; МВ_ЛПР_СР_ТПГЕС;
МВ_ПЗ_Пдбр;
МВ_ПЗ_Проек буд ГЕС
МВЗ_КП_ТПГЕС
15 192 Особливості проектування сучасних гідротехнічних споруд Мозговий А.О. 1к2с МВ_ВК_СР_ОПСГТС РПКЛ_ОПСГТС МВ_ПЗ_СР_ОПСГТС МВ_ВК_СР_ОПСГТС;
МВ_ПЗ_СР_ОПСГТС
МВ_НДЗ_ОПСГТС
16 194 «Гідротехнічне будівництво, водна
інженерія та водні технології»
Пальченко О.Л. Водні-ресурси-та-їх-охорона РПКЛ_Водні-ресурси-та-їх-охорона
17 192 «Будівництво та цивільна інженерія» Пальченко О.Л. Особливості забезпечення річкового водного
транспорту
18 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія
та водні технології»
Пальченко О.Л. Спеціальні роботи в гідротехнічному будівництві РПЛ Спеціальні роботи в гідротехнічному будівництві
19 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія
та водні технології»
Пальченко О.Л. Теорія проектування та експлуатація
гідротехнічних споруд
РПЛ Теорія проектування та експлуатація
гідротехнічних споруд
Методичні вказівки до курсового проекту «Водозливна гребля на
нескельній основі»