Кафедра гідротехнічних споруд була створена у 1953 році. Поява кафедри була обумовлена заснуванням 1 вересня 1951 року у Харківському інженерно-будівельному інституті гідротехнічного факультету. На факультеті здійснювалась підготовка фахівців за спеціальністю “Гідротехнічне будівництво”. До складу гідротехнічного факультету входили три кафедри: кафедра гідротехнічних споруд, кафедра гідравліки та інженерної геології, кафедра геодезії.
Наказом за № 314 від 10 жовтня 1953 року першим завідувачем кафедри гідротехнічних споруд було обрано по конкурсу доктора технічних наук, професора Угінчуса Олександра Антоновича.
На кафедрі гідротехнічних споруд працювали: завідувач кафедри д. т. н., проф. Угінчус О. А., д. т. н., проф. Сайдаковський С.З., кандидати технічних наук, доценти: Бєлік Я.Г., Бєляков Н.Ф., Філахтов А.Л., Горбачьов Л.А., Стороженко А.Л., асистенти: Борисов А.В., Лавриненко Б.К., Сутько Є.І., Шилін В.О., старший лаборант Глущенко А.Ф., препаратор Грицай А.І.
Слід зазначити, що Угінчус О.А. був талановитим вченим і мав величезний практичний досвід будівництва реальних гідротехнічних об’єктів. Так, у 1925–1926 роках, він працював у Бюро по складанню нового проекту “Зрошування Голодного Степу” на посаді старшого інженера. У 1926–1928 роках у Бюро експериментально-дослідницьких робіт по дренажу і асфальтовому бетону на посаді старшого інженера. У 1928–1929 роках у Сир-Дар’їнському Бюро на посаді інженера-спеціаліста. У 1929–1930 роках в Управлінні будівництва Ульбинської гідростанції на Ріддері на посаді начальника досліджень. У 1930–1931 роках у Бюро по зрошенню Араздаянського степу на посаді заступника завідуючого Бюро та завідуючим Бюро. У 1930 році в Бюро по зрошенню Голодного степу на посаді завідуючого відділом мережі і каналів. У 1931–1933 роках в Гіпроводі НКЗ СРСР у якості головного інженера Бюро по водопостачанню Магнітогорського металургійного комбінату та головного інженера Бюро Уралу. У 1933–1937 роках на будівництві каналу Москва – Волга на посаді начальника відділу дослідження гідротехнічних споруд. З вересня 1937 року на посаді професора, завідувача кафедрою гідротехнічних споруд Гідромеліоративного факультету Омського сільськогосподарського інституту ім. С.М. Кірова, з вересня 1938 року одночасно працював на посаді декана Гідромеліоративного факультету. У квітні – травні 1940 року на швидкісному народному будівництві Невинномисського каналу на посаді Головного інспектора. З липня 1940 року переведений на роботу в Управління каналу, де працював начальником відділу досліджень до березня 1942 року. У вересні 1940 згідно Постанови Економради при СНК СРСР був членом Урядової комісії при прийманні Дніпро-Бугського водного шляху, керував гідротехнічною секцією. У червні 1941 року був головою експертної комісії з вибору варіанту Дніпро-Двінського каналу. З березня 1942 року був начальником і головним інженером Бюро № 5 Главпромбуду НКВС з проектування Гідростанцій на Південному Уралі. З 1 жовтня 1943 року перейшов на педагогічну роботу до інституту залізничного транспорту ім. С.М. Кірова як завідувач кафедрою гідравліки і водопостачання та одночасно за сумісництвом почав працювати в Українському відділенні Інституту “ВОДГЕО” як заступник директора з наукової частини.
До 1953 року ним опубліковано більш 40 наукових праць, у тому числі фундаментальні роботи: “Гидравлика нижнего бьефа гидротехнических сооружений” (1938 рік), “Исследования гидротехнических сооружений” (1939 рік), “Применение показателя сохранения потенциальной энергии потока в инженерной гидравлике” (1951 рік), “Каналы и сооружения на них” (1953 рік), “Контрольно-измерительная аппаратура гидротехнических сооружений” (1954 рік).
За архівними даними динаміка контингенту студентів гідротехнічної спеціальності спостерігалась такою: у 1952 – 1953 н.р. на 1–4 курсах навчалося 300 студентів, у 1953–1954 н.р. на 1–5 курсах навчалося 239 студентів, у 1954–1955 н.р. на 1–5 курсах навчалося 303 студента, в тому числі п’ять студентів з африканських країн, у 1955–1956 н.р. на 1–5 курсах навчалося 216 студентів.
Слід відзначити, що студенти гідротехнічного факультету проходили виробничі практики на будівництві крупних гідротехнічних об’єктів колишнього СРСР.
У серпні 1956 року гідротехнічний факультет було розформовано.
Через 50 років після описаних подій в наш університет знов повернулася гідротехнічна спеціальність. Ініціатором і основною рухомою силою при відкритті спеціальності гідротехнічного будівництва і організації кафедри був генеральний директор ПАТ «Укргідропроект» Володимир Олександрович Осадчук.
В.О. Осадчук був широко відомим в Україні та у світі організатором і спеціалістом в області гідротехнічного будівництва. Під його керівництвом ПАТ «Укргідропроект» запроектував цілий ряд крупних гідроенергетичних об’єктів, таких як: Ташликська ГАЕС і Дністровська ГАЕС в Україні, ГЕС Тхакмо, ГЕС Ялі, ГЕС Кан Дон та інші у В’єтнамі, гідровузол Сан-Рафаель в Мексиці, Гродненська ГЕС в Білорусії, а також цілий ряд інших об’єктів в Україні, країнах СНД і дальнього закордону.
Визнанням заслуг В.О. Осадчука є те, що він був діючим членом галузевих академій наук ряду країн. Він завжди приймав активну участь в міжнародних форумах по проблемам розвитку гідроенергетики і гідротехнічного будівництва.
До 2006 року в Україні підготовкою спеціалістів-гідротехніків займалися два ВНЗ: Національний університет водного господарства й природокористування в м. Рівне і Одеська державна академія будівництва та архітектури.
У зв’язку з таким розміщенням вказаних ВНЗ величезний регіон України, включаючи центр і схід, фактично був в умовах недостатнього забезпечення кадрами гідротехнічного напрямку.
Спеціальність «Гідротехнічне будівництво» була відкрита в ХНУБА в 2006 році. В цьому ж році відбувся перший набір студентів. Ініціаторами відкриття спеціальності виступили ПАТ «Укргідропроект» на чолі з генеральним директором В.О. Осадчуком і більше 10 підприємств м. Харкова і України, які зацікавлені в отриманні випускників даної спеціальності.
В 2008 році 6 жовтня за наказом № 316 ректора ХНУБА Ю.М. Шкодовського і рішенням Вченої ради ХНУБА на будівельному факультеті за ініціативою і при підтримці ПАТ «Укргідропроект» була створена кафедра гідротехнічного будівництва.
При кафедрі створена спеціалізована аудиторія, комп’ютерний клас, лабораторія кафедри. До складу кафедри входять досвідчені кваліфіковані фахівці, серед яких 2 професори, доктори технічних наук, 6 кандидатів наук, доценти, 2 кандидати наук.
У вересні 2018 року кафедра гідротехнічного будівництва була приєднана до кафедри геотехніки та підземних споруд.
Завдяки зацікавленості підприємств м. Харкова і України в отриманні випускників гідротехнічної спеціальності, з цими підприємствами активно укладаються угоди про створення філій кафедри на базі цих підприємств.