У 2006 році науково-технічна розробка кафедри у галузі підземного будівництва перемогла у першому Всеукраїнському конкурсі інноваційних технологій, який проводився МОН України. Назва розробки: «Розробка технічних рішень та рекомендацій з розрахунку і проектування вертикальних залізобетонних стволів над діючими каналізаційними колекторами». Виконавці: керівник – д.т.н., проф. Лучковський І.Я., к.т.н. Нікітенко В.Й., к.т.н. Самородов О.В.

В роботі були розроблені конструктивні рішення і методи розрахунку взаємодії залізобетонних стволів із ґрунтовим масивом на різних стадіях будівництва та експлуатації при їх зведені над діючими каналізаційними колекторами. При цьому, вертикальні стволи являють собою комбінацію опускного колодязя у верхній частині і монолітну масивну конструкцію в рівні діючого колектора, яка виконана способом «підрощування» (гірський спосіб). Також розроблено технологію зведення стволів.

Порівняльний аналіз запропонованої конструкції з існуючими аналогами показав, що занурення стволів над діючими підземними спорудами раніше не виконувалося. Крім того, теоретично і експериментально встановлено, що горизонтальний тиск на стіни вузьких, значно заглиблених вертикальних споруд загасає і може на великих глибинах бути відсутнім, що принципово відрізняється від існуючих методик розрахунку.

Розробка захищена патентами України (№98073783 и №20040402759) та Росії (№98115067/03) та  впроваджена інститутом Харківкомуночиствод при проектуванні і будівництві вертикальних стволів над діючими каналізаційними колекторами глибокого закладення у 2003-2004 рр. у м. Харкові.

records_001

Зведення вертикального залізобетонного ствола

Техніко-економічний ефект впровадження розробки досягається за рахунок істотного зниження товщини стінової огорожі та можливості будівництва стволів без зупинки діючих підземних колекторів у стиснутих умовах міської забудови. Економічна ефективність на один ствол діаметром 9-10м і глибиною 20-30м складає 300-350 тис. грн. Термін окупності капіталовкладень складає 24 місяці.

records_002

Вертикальний ствол над діючим колектором

Розробка має закінчений вигляд і необхідна при проектуванні та будівництві підземних споруд та вертикальних стволів промислового та цивільного призначення, при реконструкції систем водовідведення глибокого закладання різних міст в Україні та в світі: Харків, Київ, Санкт-Петербург та ін., а також може бути використана при розробці відповідних розділів ДБН України.

Завідуючий кафедрою, проф. І.Я. Лучковський є свівавтором будівельних нормативних документів Радянського Союзу, які мають силу на територія сучасної України:

  • СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты»;
  • Руководство по проектированию свайных фундаментов.

Кафедра брала участь у розробці нормативних документів України:

  • ДБН В.3.1-1-2002 «Ремонт і підсилення несучих огороджувальних будівельних конструкцій і основ»;
  • ДБН    А.2.1-1-2008 – «Інженерні вишукування для будівництва»;
  • ДБН    В.2.1-10-2009 – «Основи та фундаменти будинків та споруд».