Кафедра є базою Харківського осередку Всеукраїнської громадської організації «Українське товариство механіки грунтів, геотехніки та фундаментобудування» (Товариство), яка в свою чергу є структурним підрозділом міжнародної організації з геотехніки ISSMGE. Головою осередку та членом Президії Товариства є д.т.н., проф. Самородов О.В. Членами осередку є не тільки ПВС кафедри нашого університету, але й ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та ХНАДУ, а також відомі та авторитетні геотехніки Харківщини та Київщини.

Діяльність Харківського осередку тісно пов’язана з міжнародним співробітництвом, зокрема можливості приймати участь у грантах асоціації ISSMGE на проведення наукових досліджень, участі у світових конференціях тощо.

 

члени
міжнародна організація ISSMGE
журнал “Світ геотехніки”