Викладання дисциплін забезпечує підготовку студентів наступних спеціальностей:

  • Промислове та цивільне будівництво;
  • Гідротехнічне будівництво;
  • Водопостачання та водовідведення;
  • Теплогазопостачання та вентиляція;
  • Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування;
  • Облаштування газових родовищ;
  • Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.