Результати наукової діяльності викладачів кафедри постійно публікуються у фахових наукових виданнях. За результатами досліджень, співробітниками і аспірантами кафедри опубліковано більше 500 наукових робіт.

У 1990 році був випущений учбовий посібник «Инженерная геология и гидрогеология в примерах и задачах» (автори М.І. Чугай, А.В. Чебанов, В.П. Стеценко, Д. Чебалова) з грифом Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти УРСР.

У 2000 році опубліковано монографію «Взаимодействие конструкций с основанием»; у 2011 році – монографію «Определение загрузок на подпорные стены». Автором монографій є д.т.н., проф. Лучковський І.Я.