№ з/п Кафедра Назва курсів Обсяг курсу (мін 72 год.макс.-144 год) Відповідний за розробку програми курсів, та підпис Форма навчання(очна/з елементами дистанційного навчання)
1 ГПС Проектування та будівництво будівель і споруд у складних геологічних, гідрогеологічних, геотехнічних та сейсмічних умовах 72 Проф. Стріжельчик Г.Г. очна
2 ГПС Розрахунковий програмний комплекс Sofistik з елементами  BIM-технологій 144 Доц. Кротов О.В. очна
3 ГПС Розрахунковий програмний комплекc SCAD 144 Доц. Кротов О.В. очна
4 ГПС Інженерно-геологічні вишукування 72 Проф. Бондаренко О.І. очна
5 ГПС Інженерно-гідрогеологічні вишукування 72 Проф. Єгупов В.Ю. очна
6 ГПС Геотехнічні вишукування 72 Проф. Самородов О.В. очна
7 ГПС Основи випробування будівельних конструкцій та інструментального моніторингу споруд 72 Доц. Убийвовк А.В. очна