Викладачі кафедри постійно використовують результати науково-дослідних робіт при проведенні занять і в дипломному проектуванні. Так кафедра виконує великий обсяг науково-дослідних робіт з дослідження несучої здатності паль у польових умовах, у тому числі розробка нових методів дослідження при одночасній дії різних навантажень. Результати такої роботи викладаються в навчальному процесі по дисципліні за вибором студента «Основи та фундаменти» за фахом «Промислове і цивільне будівництво».

До виконання наукових робіт активно залучаються студенти старших курсів.

students_science

Виконання магістерської роботи під керівництвом проф. Лучковського І.Я.