Навчальний процес, який проводить кафедра, забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів для таких факультетів університету: будівельного, санітарно-технічного, механіко-технологічного.

Дисципліни, які викладаються кафедрою:

  • механіка ґрунтів;
  • механіка гірських порід;
  • основи та фундаменти;
  • підземні споруди;
  • основи бурової справи;
  • інженерна геологія;
  • геологія нафти та газу;
  • гідрогеологія;
  • геоекологія;
  • інженерні вишукування.

Учбовий процес в аудиторії кафедри геотехніки та підземних споруд

Учбовий процес в аудиторії кафедри