БАКАЛАВРИ

№ з/п Назва дисципліни П.І.Б викладача Курс,семестр Тексти лекцій Розгорнутий план лекцій Метод.вказівки до практичних робіт Методичні вказівки до лабораторних робіт Методичні вказівки до самостійної роботи Методичні вказівки до індивідуальної роботи Методичні вказівки до виконання курсових проектів (робіт)КП Завдання до індивід. робіт
1 192 Інженерна  геологія Бондаренко О.І.,  Егупов В.Ю, Стрижельчик Г.Г. 2к2с учебник 3032 6025              6026 Не передбачено
3 192 Буд. Конструкції  Єсакова С.В.  Храпатова І.В. 3к 5,6с Не передбачено  РГЗ Бз31
РГЗ ВВз31
РГЗ ТВз31
6 192 Механіка грунтів та інженерні вишукування  Стрижельчик Г.Г. , Егупов В.Ю.
Самородов О.В. Чепурний Д.О.
3к6с учебник 1374 6025              6026 Не передбачено
9 192 Основи та фундаменти Убийвовк  А.В. Єсакова С.В. 4к 7с 3654 Укр Не передбачено 3265
12 Основи наукових досліджень Убийвовк А.В. 4К8С Не передбачено Не передбачено Не передбачено
13 190 Спецкурс. Основи, фундаменти та геотехнічні вишукування(ВП) Табачніков С.В. 4К 8С Не передбачено Не передбачено
16 192 Інженерна геологія та гідрогеологія  Єгупов В.Ю. 3К7С учебник 3032(РУС)  6024 Не передбачено 6024 6024 Не передбачено
17 192 Механіка грунтів основи та фундаменти Убийвовк А.В. 4К7С 3655 Не передбачено
18 192 Геологія нафти і газу та механіка гірських порід Єгупов В.Ю.
Убийвовк А.В.
3к5с 6024 Не передбачено
19 192 Спецкурс Фізика пласта. Геологфя нафти та газу. Метрологія та стандартизація Єгупов В.Ю. 3к5с 6024 Не передбачено 6024 6024 Не передбачено
20 Спецкурс. Модуль 3. Основи бурової справи  Єгупов В.Ю. 3к6с 6024 Не передбачено 6024 6024 Не передбачено
21 Основи та підвалини Табачников С.В. 4к8с Не передбачено Не передбачено
22 194 Інженерна геологія та гідрогеологія  Бондаренко О.І. 2к4с 3861 3032 6025 6024 6024 Не передбачено
23 101 Геоекологія та грунтознавство Бондаренко О.І. 3к6с 3862 3975 Не передбачено 3975 3975 Не передбачено
24 Геологічна практика  Єгупов В.Ю.Бондаренко О.І. Не передбачено Не передбачено Не передбачено Не передбачено Не передбачено Не передбачено
25 Виробн.-техн.
практика
 Плащев С.О. Не передбачено Не передбачено Не передбачено Не передбачено Не передбачено Не передбачено
26 Виробнича
практика
Чепурний Д.О. Не передбачено Не передбачено Не передбачено Не передбачено Не передбачено Не передбачено
27 ВБ 2.1 Основи гідротехніки та гідроенергетики Бойко Т.К. 2к3с 3491 3506 Не передбачено 3506 Не передбачено
28 ВБ 2.3 Основи автоматизованого проектування гідротехнічних споруд Пальченко О.Л. 2к4с 2970 3331 3320 Не передбачено 3320 3320 Не передбачено
29 ВБ 2.4 Шляхи сполучень гідровузлів Пальченко О.Л. 3к5с 2969 3333 2968 Не передбачено 2968 Не передбачено
30 192 Гідротехнічні споруди та гідроелектростанції Мозговий А.О. 4к 8с РПЛ_ГТС+ГЕС +МВЗ_РГР_ПБ ГЕС;
МВ_ПЗ_ГЕС
Не передбачено +МВ_4-8_ПЗ_ГТС+ГЕС +МВЗ_РГР_ПБ ГЕС;
+МВЗ_РГР_ПБГЕС_ВУ
+МВЗ_РГР_ПБГЕС_ВУ
31 С/к Нормативна база гідротехнічного будівництва Пальченко О.Л. Сейсмічні дії та гідротехнічні споруди (ІІ частина) Не передбачено Не передбачено
32 Механічне обладнання споруд Пальченко О.Л. Механічне обладнання споруд Не передбачено Не передбачено